SITE SØK

Sosialnormer og deres betydning

Ved sosiale normer mener vi ingenting annet,som visse mønstre og regler for atferd som er forankret i samfunnet. Denne konsolideringen skjedde som et resultat av praktisk aktivitet, hvor visse standarder oppstod, samt atferd som ble anerkjent som standard. Sosialnormer for atferd bestemmer hvordan en person skal handle i visse situasjoner. I noen grad bestemmer de hva slags person som skal være.

Sosiale normer er mange:
- moralens normer Den ene er god, den andre er dårlig, den ene er god, den andre er ond. Som regel er sanksjoner i dette tilfellet offentlig censur, så vel som anger
- Etikettens normer. Disse er normer for kommunikasjon, regler for forhandling og så videre. De bestemmer hvordan en person skal oppføre seg i samfunnet;
- loven. De er fastsatt i lover. Deres manglende overholdelse fører til statlige sanksjoner;
- tradisjoner og skikker De er forankret som følge av lange repetisjoner;
- politiske normer Som det fremgår av tittelen, regulerer de det politiske livet. Disse normer er fastsatt i internasjonale traktater, charter og så videre;
estetiske normer. Anvendt på kunstverket, menneskets handlinger og så videre;
- Bedriftsstandarder. Reguler forholdet i enhver organisasjon;
- religiøse normer Inneholdt i Skriftene.

Sosialnormer og sanksjoner

Det er nødvendig at hvert medlem av samfunnet skaltil sosiale normer seriøst og oppfylt dem utvilsomt. Først og fremst er dette nødvendig for å beskytte personen selv og hele samfunnet som helhet. Straff for manglende overholdelse av sosiale normer - ulike sanksjoner, som kan være svært spesifikke i dette tilfellet. Det handler også om samvittighetens smerte og om sanksjoner fra staten. Alt avhenger av det spesifikke saken og på hvilke sosiale normer som ble brutt.

Sosiale normer og deres egenskaper

Alle disse normer regulerer på en eller annen måte demforhold som oppstår som følge av implementering av sosialkulturelle, politiske og mange andre oppgaver som oppstår før staten, samfunnet og selvfølgelig et individ.

Sosiale normer er regulatorer,etablering av et meget spesifikt og tydelig rammeverk for alle deltakeres oppførsel i sosiale relasjoner. Selvfølgelig inneholder disse normer de samme tiltakene og kommandoene. Sosialnormer er særegne fordi de ikke er adressert til noen, men er samtidig adressert til alle. Ingen kan krenke dem med straffrihet. Regulatory impact i dette tilfellet er rettet mot å oppnå en viss tilstand av sosiale relasjoner. For dette kan mekanismer for sosial tvang brukes.

Det bedre utviklede samfunnet, desto bedre utviklet seg isosiale normer. Sfæren av deres handling er alltid sosiale relasjoner. Sosialnormer opprettes i kollektene og er ment for de samme kollektene.

Fra det ovenstående kan det konkluderes med at disse normer bidrar til å gjøre samspillet mellom mennesker så effektive som mulig.

Sosialnormer kan karakteriseres av følgende:
- de er av generell karakter, det vil si, de kan ikke bare brukes til noen individuelt;
- de indikerer hvordan en person skal oppføre seg for å være nyttig for samfunnet;
- For manglende overholdelse av sosiale normer må sanksjoner nødvendigvis følge.

Til slutt vil jeg legge merke til at sosiale normerspesielt effektiv når en person bare observerer dem for å unngå eventuelle sanksjoner, men når han personlig forstår deres betydning og nødvendighet.

</ p>
  • evaluering: