SITE SØK

Hvordan skikkelig sende inn en erklæring om gjeldsfordring i retten?

erklæring

I tilfelle hvor skyldneren ikke kommer tilbaketatt for tidspenger, kan kreditoren søke til rettsmyndighetene. Hvis gjelden ble dannet på grunn av forhold som er uløselig knyttet til entreprenørvirksomhet, da denne type virksomhet vil bli vurdert i voldgiftsretten. Merk at i dette tilfellet designet søksmålet for inkasso lagt frem i retten på plasseringen av skyldneren.

Det er selvsagt unntak somå tilskrive faktumet når debitorens hjemsted ikke er helt kjent. I dette tilfellet er kravet arkivert på stedet av en hvilken som helst eiendom. Merk at kravet om innkreving av gjeld kan arkiveres på utførelsesstedet for kontrakten som er inngått mellom partene.

Før du sender inn en erklæring, bør duta noen tiltak for å samle gjelden. For eksempel, før du søker til en domstol, bør skyldneren sende skriftlig påstand om å samle fortabelsen. Hvis denne prosedyren ikke er gjennomført, har retten rett til ikke å godta den innsendte kravet mot vederlag. Kravet må utarbeides slik at mottakeren klart forstår hva som står på spill. Det bør spesifisere hvilke forpliktelser debitor må oppfylle, hvilke dokumenter som bekrefter gjelden, forklare hvilke forpliktelser en gjeld oppstår. I tillegg er det nødvendig å skrive hele beløpet av gjeld, så vel som andre omstendigheter som vil bidra til å løse saken i forundersøkelsesordre.

Hvordan skrive en erklæring om innkreving av fordringer?

utvinning av skader
På en gang legger vi merke til det faktum at altobligatoriske krav lovgivere fastsatt i artikkel 125 i den russiske føderasjonens agrariske og industrielle kompleks. Hvis en person har liten erfaring med å utarbeide en erklæring, må de obligatoriske vilkårene for fylling være oppfylt. Ved begynnelsen av søknaden, eller rettere i hatten hans, er navnet på banen angitt, samt adressen sin. Deretter følger informasjon om saksøker, hans data og opplysninger om saksøkte er angitt.

I tilfelle det lovligeperson, er det nødvendig å være oppmerksom på riktig indikasjon på organisasjonens juridiske adresse. Hvis respondentene er mer enn en, skal adressene til alle angis. Du kan også angi koordinater til tredjeparter - selvfølgelig, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig. Erklæring om innbetaling av gjeld skal skrives i flere eksemplarer, slik at alle personer som er til stede i saken, vil ha nok. I selve teksten i selve kravet er det nødvendig å stadfeste alle omstendigheter som bekrefter saksøkerens stilling i trinn. Det er ingen spesielle krav som regulerer skrivingen av innholdet i teksten, men det er fortsatt litt informasjon som skal struktureres. I dette tilfellet vil dommeren ikke ha noen ytterligere spørsmål.

innsamling av gjeld i henhold til en låneavtale
Hvis for eksempel et krav om gjenopprettinggjelden i henhold til låneavtalen vil ikke bli riktig utarbeidet, har rettssekretæren rett til å returnere det til saksøker for korreksjon av visse unøyaktigheter og mangler. Det er av disse grunnene at du bør dra nytte av råd fra kompetente og erfarne advokater som kan bidra til å gjøre det rette dokumentet.

</ p>
  • evaluering: