SITE SØK

Obstruksjon av lovlig entreprenørskap eller annen virksomhet i henhold til artikkel 169 i straffeloven i Russland

Gjennomføring av entreprenørvirksomhet -for i dag en av de mest utbredte yrker av borgere. I tillegg til tillatelser fra loven er det restriksjoner og, selvfølgelig, beskyttelse av rettighetene til denne sfæren. Normer i artikkel 169 i straffeloven i Den Russiske Federasjon bare fastsette bestemmelsene om strafferettslig ansvar. Det er gitt for hindring av denne type aktivitet og innebærer pålegg av alvorlige sanksjoner.

st 169 ук рф

Generelle kunstbegrep. 169 straffeloven

Loven, som har den høyeste lovlige kraften,innebærer frihet for økonomisk aktivitet, følgelig er ikke-overholdelse av denne regelen et brudd på forfatningen i Russland. For slike tilfeller ble artikkel 169 i straffeloven i Russland vedtatt som en garanti for at ingen ulovlig begrensning av forretningsvirksomhet er tillatt. For å forstå den fulle betydningen av denne normen er det imidlertid nødvendig å forstå hva som er entreprenørskapsaktivitet?

IP er en forkortelse som oppstårganske ofte. Som du vet, er dette den fysiske personen som utfører den aktuelle typen aktivitet. Det er imidlertid ikke begrenset til enkeltpersoner og kan være et yrke av juridiske personer, det vil si organisasjoner. Så er entreprenørskapsaktiviteter tiltak for å skaffe fortjeneste ved produksjon og salg av varer, samt levering av tjenester.

169 ук рф Kommentar

I følge denne definisjonen, er det noen øvelseraktiviteter for å øke sin inntekt er tillatt, dersom det oppfyller alle lovkravene. Men hvis brudd er på entreprenørens side som emne, så vil dette bli en helt annen artikkel i straffeloven.

Manifestasjonen av kriminalitet

Som du vet, er kriminalitetens grunnlag grunnlagetden eneste og nødvendige for å bringe til kriminelt ansvar. Det er fire elementer som danner et sett av obligatoriske og valgfrie tegn på en handling. Deres første gruppe kalles objektiv. Når du først bestemmer sammensetningen, bør du alltid være oppmerksom på hvordan handlingen manifesterer seg i det ytre miljøet, og først tar det seg tid til andre elementer.

Så, den objektive siden av kriminaliteten under artikkelen169 straffeloven er misbruk av makten av en tjenestemann. Dette faktum gjør denne sammensetningen spesifikk, da en enkel borger ikke kan holdes ansvarlig i samsvar med denne normen. Misbruk er handlinger som ikke tillater en person å utføre denne typen aktivitet og er ulovlig, som skyldes en bestemt stilling av emnet.

artikkel 169 i den russiske føderasjonen

Hva slags manifestasjon har dette fenomenet? Dette kan være en annen form for begrensning av legitime rettigheter og interesser, entreprenørens berøvelse på grunn av uavhengighet eller helt hindre personen fra lovlige aktiviteter til å tjene penger. Slike manipulasjoner kan bare utføres av en spesiell enhet, det vil si en tjenestemann.

objekt

Forhold innen entreprenørskapAktivitetene tiltrekker seg flere juridiske grener, for eksempel sivile eller administrative, selv har egen undersektor. Imidlertid hevder straffeloven å være den mest sikre og beskyttede av denne aktiviteten. Det løser i seg selv separate kapitler, og påvirker ikke bare økonomiske relasjoner, men spesielt entreprenørskap.

På grunnlag av artikkel 169 i straffeloven i Russland,at gjenstanden for forbrytelsen vil være nettopp de bånd og samspill som er dannet i sfæren. Generelt sier loven at et objekt er en aktivitet og sosiale relasjoner på vegne av denne. Det kan også være et objekt eller et offer, avhengig av hvordan, når og i hvilket beløp skaden ble forårsaket.

Gjerningsmannen

Artikkel 169 i straffeloven kan på en trygg måte tilskrives kategorienspesifikk bare på grunn av handlingenes gjenstand. Som du vet, er det alltid vanlig. Sanity, alder - de grunnleggende kravene. I tillegg er det viktig å forstå at en juridisk enhet ikke kan være a priori skyldig, med mindre regissøren eller sjefrevisor. Så, som for normen i spørsmålet, er bestemmelsene om emnet ikke for langt fra sannheten.

169 ук рф

Personen skyldig i å begå en forbrytelse iDenne saken er alltid en offisiell, som selvfølgelig passer til de generelle kravene i loven. Det vil si, du kan trygt si at emnet er spesielt, som utvider Art. 169 i straffeloven i Russland for en bestemt, eksklusiv sirkel av personer. Det er ikke mange slike normer i loven, men de er veldig effektive i praksis.

Vin og dets former

Obstruksjon av entreprenørskapaktiviteter, som nevnt ovenfor, er registrert i art. 169 straffeloven. Kommentar lønner det seg ikke mye oppmerksomhet til dette elementet som subjektive aspektet av loven, men likevel forklarer regler for brukervennlighet, hva er feil av kriminalitet og hvordan det danner mulig for straffeforfølgelse.

Så holdningen til en person som begår en farlighandling, manifesteres i forhold til hans mentale oppfatning. Når det gjelder den aktuelle artikkelen, har vin to former: direkte eller indirekte hensikt. Selv om det andre alternativet kun er mulig hvis det foreligger forverrende omstendigheter. Men det viktigste er å huske at motivet alltid innser denne handlingen bevisst og ønsker negative konsekvenser.

Artikkel 169 i straffeloven. Kvalifiserende tegn og ansvar

Forverrende omstendigheter er veldig tydelig reflekterti straffeloven. Betydningen av disse normer er veldig stor. De blir gitt en egen artikkel av den generelle delen, og dommen avhenger av dem som et resultat. 169 straffelov har også sine egne kvalifiserende tegn, som, men litt, men deres betydning ikke minsker. Så den første varianten av den forverrende omstendigheten er den store skaden, som bestemmes av summen av en og en halv million rubler. Dette er angitt av et notat til den aktuelle artikkelen.

dom 169 ук рф

Den andre forverrende omstendigheten er forbundet medbrudd på rettssaken. Det vil si at dersom vedtaket ble truffet av den presiderende dommer, gikk det til lovlig kraft og krever utførelse, og dette skjer ikke eller bestemmelsene blir overtrådt, så vil forbrytelsen ikke lenger være enkel, det kan sikkert defineres som kvalifiserende.

Også, artikkel 169 inneholder selvsagt selvsagtsanksjoner som spenner fra bøter til fengsel. Faktisk er den mest alvorlige straffen fengsel i tre år, men vanlig, kanskje, anses å være den deprivasjon av retten til å delta i visse aktiviteter, og bøter. Så, i det minste, i henhold til rettspraksis, noe som gjenspeiler anvendelsen av disse reglene.

</ p>
  • evaluering: