SITE SØK

Opprettelse av HOA - høydepunkter

Artikkel 61 i RF boligloven forplikter alleinnehavere av leiligheter (boligkvarter) velger en måte å styre et bolig på - direkte av eierne, et boligkooperativ (et partnerskap av eiere) eller med hjelp av et forvaltningsselskap. Det mest optimale alternativet er opprettelsen av et condominiumsforening (huseiereforening). Dens fordel er evnen til å kontrollere organisasjonene - leverandører av offentlige tjenester og beskytte interessene til vanlige eiere, minus - kostnadene ved opprettelse og drift.

Før du oppretter en HOA, bør du forståjuridiske grunnlag for etableringsprosessen. LC i artikkel 135 for HOA forstås av en ideell forening av leilighetseierne til en boligbygging med sikte på generell styring av eiendommen til huset og sikring av driften innenfor rammene fastsatt av loven. HOA kan ordnes i noen av leilighetene, uavhengig av antall leiligheter som eies, eller for å kombinere flere nærliggende hus.

Opprettelse av HOA innebærer valget av en avalternativer for listen over hans krefter - uavhengig vedlikehold og reparasjon av felles lokaler i huset eller implementering av kun ledelsesfunksjoner. Prosessen med å skape den kan deles inn i flere stadier.

Før du arrangerer HOA, er det nødvendighold et foreløpig møte. Ved forberedelsen skal en gruppe initiatorer utvikle en liste over hovedproblemer og et bestemt rammeverk for samarbeidets aktiviteter for å sette på dagsordenen. På agitasjonsstadiet er det nødvendig å forklare alle leietakere meningen med og fordelene med å skape en ny struktur, å omgå leilighetene og levere innkalling med datoen for møtet (eller send det per post). Senest 10 dager før møtet, er det nødvendig å legge inn kunngjøringer med angivelse av sted og dato for møtet og dagsorden.

Initiativgruppen bør i tilleggå søke om forvaltningen av bosetningen med en invitasjon til møtet av representanten for administrasjonen, hvem skal svare på spørsmål fra leietakerne. Også i administrasjonen kan du få lister over lokaler i en boligbygging for å bestemme andelen leiligheter i privat og kommunalt eierskap i hele huset.

På det første møtet velger eierneform for husledelse. Opprettelse av HOA er bare mulig dersom ikke mindre enn 50% av eierne stemte for det. Videre er stemmefordelingen mulig (ved felles beslutning), avhengig av størrelsen på det okkuperte boligen, samt antall beboere eller antall leiligheter. Ifølge loven er det grunnleggende dokumentet til HOA dets charter. Medlemmer av HOAs har rett til å være eiere på deres uttalelser. Det første møtet med fremtidige medlemmer av HOA må derfor, i tillegg til det ovennevnte, godkjenne partnerskapets charter, velge medlemmer av styret og revisjonsutvalget. Det er nødvendig å velge formann og sekretær for møtet, for å sikre et quorum (ellers vil resultatet bli ugyldig) og å registrere nåtiden. Hvis det ikke er mulig for et masseutseende, er det en variant av fraværende stemme om de aktuelle problemene.

Opprettelse av HOA skal registreres iDen etablerte prosedyren, informasjon om den er inkludert i registret over juridiske personer. Det er også nødvendig å registrere det nyopprettede partnerskapet med skattemyndighetene, åpne en oppgjørskonto i banken og varsle opprettelsen av boligkommisjonen ved å levere kopier av registreringsdokumenter.

Etter statlig registrering, ledelseHuset blir overført til ledelsen av HOA. Overføringen utføres av en spesiell kommisjon med deltagelse av representanter fra statlige organer og representanter for partnerskapet. Samtidig er det opprettet en handling om å overføre huset med nødvendig dokumentasjon.

Nå har HOA rett og er forpliktet til å inngå kontrakter med tjenesteleverandører, og dermed å kreve utbetalinger til boligbyggere av enhver form for eierskap av deres hjem.

</ p>
  • evaluering: