SITE SØK

Forretningskommunikasjon

Forretningskommunikasjon erOffentlig forretningsstil, delt inn i muntlig og skriftlig form. Et skriftlig brev inneholder et forretningsbrev, CV, søknad og kontrakt. Vanlige former for forretningskommunikasjon, relatert til muntlig type, er delt inn i forretningssamtaler, møter, møter, konferanser, forhandlinger og andre forretningsmøter. Fra uhindret og rask formidling av informasjon i en forretningsstil, avhenger markedsrelasjoner direkte. Foreløpig er presentasjoner, pressekonferanser, rundbord, aksjonærmøter, utstillinger, messer av nye varer og orienteringer ganske utbredt.

Imidlertid er hovedformen i muntlig forretningskommunikasjoner en dialog. Hovedformen er samtale. Samtidig er forretningssamtalen den vanligste formen for forretningskommunikasjon. I prosessen med denne typen samtale kan du vurdere problemene med ansettelse, reparasjon av kontor eller leilighet, gjennomføring av transaksjonen og enkelt samarbeid.

Hovedregelen i dialogen er å formidle informasjonen riktig til partneren. I utgangspunktet, i misforståelsen av informasjonen mottatt, er taleren selv skylden.

Forretningskommunikasjon preges av slike tradisjonelle sjangere: intervjuer, offentlig tale, råd og kommentar.

De spesifikke sjangrene for næringskommunikasjon inkluderer: diskusjon, argument, debatt, polemisk og debatt. Disse konseptene er strukturelementene i møter, møter og konferanser.

Forretningskommunikasjon skal være oppdatertkrav til kommunikasjon. Dette, for det første, enkelheten og tydeligheten av konstruksjonen av uttrykket eller talekonstruksjonen. For det andre, bruk av samtaleskall. For det tredje bør talen være logisk organisert, og det er nødvendig å spore sekvensen i argumentasjonen.

Bedriftskommunikasjon er tilstrekkeligEt effektivt verktøy for å nå målene til partnerne. Under forhandlingene bruker de stilistisk konstruksjon av setninger, setninger og enkle setninger.

Også for å oppnå de nødvendige resultatene kan man bruke slike psykotekniske teknikker som:

- imaginære dialogization (bygning dialog på en slik måte at villedet partner);

- emosjonelt utrop (økt oppmerksomhet mot forhandlingens gjenstand);

- et spørsmålssvar kurs (et eksempel er et retorisk spørsmål som gir støtte til en partneres oppmerksomhet);

- euphemisms ( "mykere" analoger harde ord som kan understøtte en vennlig atmosfære under forhandlingene og redusere forekomsten av negative følelser).

Forretningskommunikasjon i talekommunikasjon bør være orientert mot den nødvendige reaksjonen til partneren for å oppnå den fordel som det er nødvendig å følge slike regler:

- hver partner må ha personlige egenskaper til en bedriftsperson (selvtillit, kunnskap, kompetanse, evne til objektivt å vurdere informasjon);

- å observere relevansen (relevans og semantisk korrespondanse mellom spørsmålet og svaret mottatt);

- I forretningsmessig tale bør det være et språk normativitet (korte setninger, tydelig formulere en tanke).

Også under forretningsforhandlinger, partnereDe bør overvåke korrektheten av talen deres - ikke å gjøre feil i aksent og uttale. Det er også nødvendig å følge "ord-parasitter", som veldig ofte og umerkelig "går inn i" vår tale. Og til tider er det veldig vanskelig å kvitte seg med slike ord: "hvordan", "så å si", "dette er mest."

Oppsummering av det som er sagt, kan vi si at overholdelse av disse forretningsregler vil gi partnere mulighet til å oppfylle en forretnings personens standarder.

</ p>
  • evaluering: