SITE SØK

Hva er egenskapene til en person

Den menneskelige karakter er et kompleksbilde. Som kunstner forstår mangfoldet av farger og nyanser, så oppdager psykologen allsidigheten av individets egenskaper. Selv å vite hvilke karaktertrekk som er særegne for en person, kan man ikke nøyaktig forutse sin oppførsel i en bestemt situasjon. Det psykologiske portret reflekterer et hypotetisk mulig aspekt av personlighet.

1. Hvilke karaktertrekk avslører en person som en person

Ideen til samtalepartneren består av kriteriene, inkludert hans holdning til seg selv, til samfunnet, til hans aktiviteter og eiendom som helhet.

Selvtillit eller selvkritikk, uttrykt egoisme eller manifestasjoner av usikkerhet danner et system med interne referansepunkter til din "jeg".

I løpet av sine aktiviteter kan en person virke lat, hardt arbeidende, nøyaktig, ansvarlig, passiv, sparsommelig.

Til samfunnet refererer personen som en patriot, en løgner, en sannhetssøker. Det er lukket eller åpent, sosialt, snill og sympatisk. Det er viktig å kunne hjelpe i en kritisk situasjon.

2. Hvilke karaktertrekk påvirker menneskelig aktivitet

Behovene bestemmer individets evne til å gjøre meningsfulle transformasjoner i samfunnet. Aktivitet manifesterer seg i kommunikasjon, i kreativitet, i felles aktivitet.

  • Det intellektuelle nivået av mennesker er forskjellig fra den dominerende tankegangen, som kan være visuell, verbal eller figurativ.
  • Aktivitetsnivået avhenger av emosjonelle sfæren. Bestemme karakter er selvbeherskelse, raskt temperament, inntrykk, amorøsitet.
  • Den individuelle voluntive organisasjonen består i utholdenhet, målbevissthet, disiplin, besluttsomhet og uavhengighet.

3. Hvilke karaktertrekk fremhever aksentasjoner

Accentuerte personer har typiskeEgenskaper ved atferd, ikke rettet opp av livserfaring. Derfor er de ofte unge mennesker. Karakteriseringen av karakteren forblir innenfor grensene for normal oppførsel, men styrkes markant. Klassifiseringen av karakterfaktorene faller delvis sammen med typer psykopatier.

Hypertensive accentuasjon er preget av en konstant optimistisk humør.

Dysthymnia er en forkjærlighet for langvarig depresjon.

Cyclotum - en rask veksling av merkbare faser av et godt og merkbart dårlig humør.

Labile - en streng avhengighet av stemningen på den nåværende situasjonen.

Asthenic - rask tretthet, hyppig irritabilitet.

Følsomt er en så viktig egenskap for en persons karakter som inntrykk.

Psykiatrisk - En høy grad av angst, ubesluttsomhet.

Schizoid - isolasjon, emosjonell fattigdom.

Epileptoid accentuering er iboende i viskositeten til tenkning, uttrykk for sinne og lengsel.

Paranoia - ønsket om dominans, overdreven mistanke.

Hysteroid - en hengivenhet, som tiltrekker seg andre.

Ustabil - utvilsomt innsending til andres påvirkning.

Conformal accentuation er preget av utilstrekkelig kritikk, mangel på initiativ.

Psykologer skiller blandede former for aksentanser.

4. Hovedkaraktertrekk

  • Fundamentale trekk ved den menneskelige psyke bestemme sin moral. Nivået av moral avhenger av hvor mye oppførselens motivasjon tilsvarer den sosiale normen. Moral personlighet er en viktig indikator for sin sosiale tilpasning og selvidentifikasjon.
  • Den høyeste manifestasjon av menneskelig åndelighetnaturen er medfølelse og evnen til selvbeherskelse. Den enkelte bryr seg om spørsmålet om det felles gode. Denne altruismen, understreker at det på bekostning av det gode av noen mennesker ikke skal bli andres lidelse.
  • Personlighetens integritet bestemmer stabiliteten til personens livsposisjon, uavhengig av situasjonen, tilfeldigheten av tro, utsikt og aktiviteter.
</ p></ p>
  • evaluering: