SITE SØK

Fysiske og kjemiske egenskaper av svovel

Svovel - ganske vanlig i naturenet kjemisk element (den sekstende i innholdet i jordskorpen og den sjette i naturvann). Det er både innfødt svovel (fri tilstand av elementet) og dets forbindelser.

egenskaper av svovel

Svovel i naturen

Blant de viktigste naturlige mineralene av svovel,navn jernpyritter, sphaleritt, galena, cinnabar, antimonitt. I havene er det hovedsakelig inneholdt i form av sulfater av kalsium, magnesium og natrium som bestemmer stivheten i naturvann.

Hvordan får de svovel?

Ekstraksjonen av svovelmalm utføres ved forskjellige metoder. Den viktigste måten å produsere svovel på er å smelte den direkte i bakken.

 kjemiske egenskaper av svoveloksid

Den åpne metoden for ekstraksjon sørger forBruken av gravemaskiner, fjerning av steinlag som dekker svovelmalm. Etter å ha knust lag av malm, sendes eksplosjoner til smelteverket.

I industrien mottas svovel som et biproduktproduktprosesser i ovner for smelting, under oljeraffinering. I store mengder er det til stede i naturgass (i form av svovelholdig anhydrid eller hydrogensulfid), under utvinning som den blir avsatt på veggene til det brukte utstyret. Det findispergerte svovel som har blitt tatt fra gassen, brukes i kjemisk industri som råmateriale for produksjon av ulike produkter.

Dette stoffet kan fås fra naturligsvoveldioksydgass. For dette brukes Claus-metoden. Den består i anvendelse av "svovelgraver" der svovel avgasses. Resultatet er et modifisert svovel, mye brukt i produksjon av asfalt.

Grunnleggende allotropiske svovelmodifikasjoner

Svovel er inneboende i allotropi. Et stort antall allotropiske modifikasjoner er kjent. De mest kjente er rhombic (krystallinsk), monoklinisk (acicular) og plast svovel. De to første modifikasjonene er stabile, den tredje ved størkning blir til en rombisk.

svovelegenskaper og anvendelse

Fysiske egenskaper som karakteriserer svovel

Molekyler av ortorombisk (α-S) og mono (P-S) inneholder modifikasjoner 8 svovelatomer, som er forbundet i en lukket sløyfe ved kovalente enkeltbindinger.

svovel nyttige egenskaper

Under normale forhold har svovel en rhombisk modifikasjon. Det er en gul, fast, krystallinsk substans med en tetthet på 2,07 g / cm3. Det smelter ved 113 ° C. Tettheten av monoklinisk svovel er 1,96 g / cm3, smeltepunktet er 119,3 ° C.

Ved smelting øker svovel i volum ogblir en gul væske som brister ved en temperatur på 160 ° C og blir en viskøs mørk brun masse når den når rundt 190 ° C. Ved temperaturer som overstiger denne verdien, reduseres viskositeten av svovel. Ved ca. 300 ° C blir det igjen til en flytende flytbar tilstand. Dette forklares ved det faktum at under oppvarming svovelpolymeriserer, øker lengden av kjeden med økende temperatur. Og når temperaturverdien overstiger 190 ° C, blir polymeren ødelagt.

egenskaper av svoveloksyd

Når svovelsmelten blir avkjølt naturlig isylindriske crucibles, dannes de såkalte grå-diamant-serrated krystaller som har en forvrengt form i form av oktaedra med delvis kutte kanter eller vinkler.

Hvis smeltet stoff blir utsatt for skarpkjøling (for eksempel ved hjelp av kaldt vann), er det mulig å oppnå plastsvovel, som er en elastisk gummiaktig masse av brun eller mørk rød farge med en tetthet på 2.046 g / cm3. Denne modifikasjonen, i motsetning til rhombic ogmonoklinisk, er ustabil. Gradvis (innen få timer) endres farge til gul, blir skjør og blir til rhombisk.

Ved frysing av svoveldampe (sterkt oppvarmet) med flytende nitrogen dannes dets lilla modifikasjon, som er stabil ved temperaturer under minus 80 ° C.

I det vandige miljøet er svovel praktisk talt uløselig. Det er imidlertid preget av god oppløselighet i organiske løsemidler. Dårlig oppførsel av elektrisitet og varme.

Kokpunktet for svovel er 444,6 ° C. Kokeprosessen ledsages av frigjøring av oransje gule damper som hovedsakelig består av S8, som dissocierer ved etterfølgende oppvarming, hvilket resulterer i dannelsen av likevektsformer av S6, S4 og S2. Videre, ved oppvarming, forringes store molekyler og ved temperaturer over 900 grader består parene i hovedsak av bare S-molekyler2 dissocierer til atomer ved 1500 ° C.

Hva er de kjemiske egenskapene til svovel?

Svovel er et typisk ikke-metall. Det er kjemisk aktivt. oksidasjon-De reduserende egenskapene til svovel manifesteres iforhold til settet av elementer. Ved oppvarming er det lett forbundet med praktisk talt alle elementer, noe som forklarer dens obligatoriske tilstedeværelse i metallmalm. Unntakene er Pt, Au, jeg2, N2 og inerte gasser. Oksidasjon som manifesterer seg i svovelforbindelser, -2, 4, 6.

Egenskapene til svovel og oksygen forårsaker forbrenning i luft. Resultatet av denne interaksjonen er dannelsen av svovelholdig (SO2) og svovelsyre (SO3) anhydrider som brukes til produksjon av svovelsyre og svovelsyrer.

Ved romtemperatur manifesteres de reduserende egenskapene til svovel bare med hensyn til fluor, i reaksjonen hvorved svovelheksafluorid dannes:

  • S + 3F2 = SF6.

Ved oppvarming (i form av smelte) samhandler med klor, fosfor, silisium, karbon. Som et resultat av reaksjoner med hydrogen, i tillegg til hydrogensulfid, danner det sulfater kombinert med den generelle formel H2SH.

Oksiderende egenskaper av svovel observeres nårsamspill med metaller. I noen tilfeller kan ganske voldelige reaksjoner bli observert. Som et resultat av samspill med metaller, dannes sulfider (svovelforbindelser) og polysulfider (multisvovelmetaller).

Ved langvarig oppvarming reagerer den med konsentrerte syreoksiderende stoffer mens de oksiderer.

Deretter vurderer vi de viktigste egenskapene til svovelforbindelser.

Svoveldioksid

Svovel (IV) oksyd, også kalt svoveldioksidog svovelholdig anhydrid, er en gass (fargeløs) med en skarp asfykserende lukt. Det har egenskapen å være flytende under trykk ved romtemperatur. SO2 er et surt oksid. Karakterisert ved god oppløselighet i vann. Dette gir en svak, ustabil svovelsyre, som bare finnes i vandig oppløsning. Som et resultat av samspillet mellom svovelholdig anhydrid og alkalier dannes sulfitter.

Avviker ganske høy kjemiskaktivitet. De mest uttalt er de reduserende kjemiske egenskapene til svovel (IV) oksyd. Slike reaksjoner ledsages av en økning i graden av svoveloksydasjon.

Oksidative kjemiske egenskaper manifestert svoveloksyd i nærvær av sterke reduksjonsmidler (for eksempel karbonmonoksyd).

Svoveltrioksid

Svoveltrioksyd (svovelanhydrid) er det høyeste oksydetsvovel (VI). Under normale forhold er det en fargeløs, flyktig væske med en kvelende lukt. Den har frysetemperatur ved temperaturer under 16,9 grader. En blanding av forskjellige krystallinske modifikasjoner av fast svoveltrioksyd dannes. Høye hygroskopiske egenskaper av svoveloksyd gjør det mulig å "røyke" i fuktig luft. Som et resultat dannes dråper av svovelsyre.

Hydrogen sulfid

Hydrogen sulfid er en binær kjemisk forbindelse av hydrogen og svovel. H2S er en giftig, fargeløs gass, karakteristiskEgenskapene som er søte smak og lukten av råtne egg. Den smelter på minus 86 ° С, kokes ved minus 60 ° С. Er termisk ustabil. Ved temperaturverdier over 400 ° C dekomponerer hydrogensulfid i S og H2. Det er preget av god oppløselighet i etanol. Det oppløses dårlig i vann. Som et resultat av oppløsning i vann dannes svakt hydrogensulfid. Hydrogensulfid er et sterkt reduksjonsmiddel.

redusere egenskaper av svovel

Brannfarlig. Når det brenner i luften, kan du se en blå flamme. I høye konsentrasjoner er det i stand til å reagere med mange metaller.

Svovelsyre

Svovelsyre (H2SO4) kan ha forskjellig konsentrasjon og renhet. I vannfri tilstand er det en fargeløs oljeaktig væske som ikke har lukt.

Temperaturen ved hvilken stoffetsmelter, er 10 ° C. Kokepunktet er 296 ° C. Den løses godt i vann. Ved oppløsning av svovelsyre dannes hydrater, og en stor mengde varme frigjøres. Kokpunktet for alle vandige løsninger ved et trykk på 760 mm Hg. Art. overstiger 100 ° С. Kokepunktet øker med økende syrekonsentrasjon.

egenskaper av svovelforbindelser

Syreriske egenskaper av stoffet manifesteres ved interaksjon med basiske oksider og baser. H2SO4 er en dibasinsyre, som et resultat av hvilken den kan danne både sulfater (middelsalter) og hydrogensulfater (syre salter), hvorav de fleste er oppløselige i vann.

De mest uttalte egenskapene til svovelsyre er manifestert i oksidasjonsreduksjonsreaksjoner. Dette er fordi i sammensetningen av H2SO4 Svovel har en høyere oksidasjonstilstand (+6). Som et eksempel på manifestasjonen av oksidasjonsegenskapene til svovelsyre, kan vi sitere reaksjonen med kobber:

  • Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + 2H2O + SO2.

Svovel: nyttige egenskaper

Svovel er et mikroelement som er nødvendig forlevende organismer. Det er en integrert del av aminosyrer (metionin og cystein), enzymer og vitaminer. Dette elementet deltar i dannelsen av proteinets tertiære struktur. Mengden kjemisk bundet svovel inneholdt i proteiner er på vektbasis på 0,8 til 2,4%. Innholdet i elementet i menneskekroppen er ca. 2 gram per 1 kg vekt (det vil si ca. 0,2% er svovel).

Nyttige egenskaper av mikroelementer vanskeligå overvurdere. Beskyttelse av protoplasma av blod, svovel er en aktiv assistent av kroppen i kampen mot skadelige bakterier. Mengden koagulasjon avhenger av mengden, det vil si, elementet bidrar til å opprettholde sitt tilstrekkelige nivå. Svovel spiller også en viktig rolle for å opprettholde normale konsentrasjoner av galle som produseres av kroppen.

Det kalles ofte "skjønnhetsmineral", fordidet er bare nødvendig å bevare helsen til huden, neglene og håret. Chere er iboende evne til å beskytte en organisme av ulike former for negativ påvirkning av miljøet. Dette bidrar til å redusere aldringsprosessen. Svovel renser kroppen av giftstoffer og beskytter mot stråling, noe som er spesielt sant nå, gitt den nåværende miljøsituasjonen.

Mangelfull mengde sporelement i kroppen kan føre til dårlig utskillelse av slagg, redusert immunitet og vitalitet.

Svovel er en deltakende i bakteriell fotosyntese. Det er en bestanddel av bakterioklorofyll, og hydrogensulfid er en kilde til hydrogen.

Svovel: egenskaper og anvendelser i industrien

Det mest brukte svovelet brukes tilproduksjon av svovelsyre. Også egenskapene til dette stoffet tillater det å bli brukt til vulkanisering av gummi, som et fungicid i landbruket og til og med for et stoff (kolloidalt svovel). I tillegg er svovel brukt til produksjon av kamper og pyrotekniske forbindelser, det er en del av svovelbitumenblandingene for fremstilling av svovel asfalt.

</ p>
  • evaluering: