SITE SØK

Vannviskositet

Før du snakker om egenskapene til vann, er det verdtå forholde seg til begrepet "vann". Det er en klar væske, som i de fleste tilfeller ikke har en karakteristisk farge eller lukt. Når vannet passerer inn i en annen fysisk tilstand, dannes det derivater som er referert til som is, snø (solid state) eller vanndamp (gassform). Det antas at den dekker mer enn 70% av overflaten på planeten Jorden - det er alle typer sjøer og hav, elver, innsjøer, isbreer og andre hydrologiske stedene.

Vann er et sterkt løsemiddel, som iNaturlige forhold inneholder mye mineralsalter og forskjellige gasser. Hvis vi snakker om dens fysiske egenskaper, legger vi øyeblikkelig oppmerksomhet på at når isen smelter, øker densiteten, mens for andre stoffer skjer en lignende prosess til det motsatte.

Hovedtrekk ved vann er viskositet. Viskositeten i seg selv er evnen til et stoff (det være seg flytende, gass eller fast) for å motstå mens man beveger partikler av materiell i forhold til hverandre. Denne egenskapen kan være av to typer - volumetrisk og tangentiell. Volumetrisk viskositet er et stoffs evne til å akseptere en strekkraft. Det manifesterer sig i forplantningen i lyden av lyd eller ultralydbølger. Tangensiell viskositet kjennetegnes av væskens evne til å tåle skjærkraft.

Når forskerne undersøkte viskositeten av vann, var detDet ble funnet at stoffets motstand under strekking og skjær avhenger av hastigheten av partiklene i forskjellige lag av væsken. Hvis et lag som beveger seg raskere, påvirker et lag som beveger seg langsommere, brukes en akselererende kraft. Hvis alt skjer omvendt, begynner bremsekraften å fungere. Ovennevnte krefter er styrt tangentielt til overflatene av lagene.

Ifølge Newtons lov, formelen τ = μdv / dn, ifølge hvilken den indre friksjonskraften er proporsjonal med hastighetsgradienten i det normale og området av støtingen. Dersom friksjonskraften tilskrives det område som er lik enheten, så får vi den skjærspenning i væsken som er angitt i den ovennevnte formel.

Det er også en ting somkinematisk viskositet av vann. Den betegner forholdet mellom den dynamiske koeffisienten (μ) og tettheten av det valgte fluidet (p). Som en formel vil dette uttrykket se slik ut: v = μ / ρ.

Viskositet av vann ved forskjellige temperaturerendringer, det vil si, verdiene av koeffisientene minker med økende temperatur. Dermed vil den dynamiske koeffisienten for viskositet av saltvann avvike noe fra ferskvannskoeffisienten. Ved beregning av indikatoren vil differansen variere rundt 5%.

Vi kan gi noen flere formler, men dette er heller ikkesom, som hovedmaterialet ble beskrevet tidligere. Viskositeten av vann, per definisjon, kan variere, for ikke å nevne aggregatets tilstander. Disse dataene er viktige i fly og skipsbygging og noen andre næringer.

Det er et spesielt bord for å bestemmeViskositet av vann under forskjellige temperaturforhold. Dette materialet kan brukes ikke bare i teori, men også i praksis. I tabellen er data gitt med et intervall på 5 grader, fra 5 til 100 grader, noe som i stor grad letter livet til lærere og studenter på universiteter når de utfører beregninger.

En annen viktig indikator er dynamiskkinematisk viskositet av vann, den såkalte andre viskositeten (bulk) - er en egenskap for volumkompresjonsdeformasjon. Det spiller en viktig rolle i demping av lyd og i reduksjon av sjokkbølger.

</ p>
  • evaluering: