SITE SØK

Teori av sett: dets applikasjoner

Teorien om fuzzy sett er presentert i seksjonenanvendt matematikk, som er viet til metoder for å analysere usikre data, som beskriver usikkerheten til virkelige hendelser og prosesser ved å bruke begrepet sett uten klare grenser.

Klassisk settteori bestemmermedlemskap av et bestemt element av et bestemt aggregat. I dette tilfellet aksepteres begreper under medlemskap i et binært uttrykk, dvs. Det er en klar tilstand: det aktuelle elementet tilhører enten eller ikke tilhører settet.

Teorien om sett med hensyn til fuzzinessgir en gradert forståelse av det tilhørende elementets tilhørighet til et bestemt sett, og graden av dets tilhørighet skal beskrives ved hjelp av den tilsvarende funksjonen. Med andre ord, overgangen fra å tilhøre et bestemt sett med visse elementer til ikke-medlemskap, oppstår ikke plutselig, men bruker gradvis den probabilistiske tilnærmingen.

Tilstrekkelig opplevelse av utenlandske og innenlandskeForskere vitner om upålitigheten og utilstrekkigheten til den probabilistiske tilnærmingen som brukes som et verktøy for å løse problemer med svak strukturert type. Bruken av statistiske metoder for å løse denne typen problem fører til en betydelig forvrengning av den første setningen av problemet. Det er manglene og begrensningene knyttet til bruk av klassiske metoder for å løse problemer med svakt strukturert form som er konsekvensen av "inkompatibilitetsprinsippet", som er formulert i teorien om fuzzy sett utviklet av LA. Zadeh.

Derfor, noen utenlandske og innenlandskeForskere har utviklet metoder for å vurdere risikoen for investeringsprosjekter og effektivitet ved hjelp av teorier om fuzzy sett. I dem ble sannsynlighetsfordelingen erstattet av fordelingen av muligheter, som er beskrevet av fuzzy-type medlemsfunksjonen.

Fundamentals of set teori er basert påverktøy som er relevante for beslutningstaking i usikre forhold. Når de brukes, antas formalisering av de innledende parametrene og mål effektivitetsindikatorene som en vektor av fuzzy intervall (intervallverdier). Slaget i hvert slikt intervall kan preges av graden av usikkerhet.

Bruke aritmetikk når du arbeider med slikefuzzy intervaller, kan eksperter oppnås som et resultat av et uklar intervall for et bestemt mål. Basert på opprinnelig informasjon, erfaring og intuisjon kan eksperter gi kvalitative og kvantitative egenskaper av grensene (intervaller) av mulige verdier i regionen og parametrene for deres mulige verdier.

Teorien om sett kan brukes aktivti praksis og i teori om styringssystemer, i økonomi og økonomi for å løse problemer under forutsetning av usikkerhet om hovedindikatorene. For eksempel er slike teknikker som kameraer og noen vaskemaskiner utstyrt med fuzzy controllere.

I matematikk teorien om sett, foreslått av L.A. Zadeh, lar deg beskrive uklar kunnskap og konsepter, å operere på dem og gjøre vage konklusjoner. Takket være metodene som er basert på denne teorien for å bygge fuzzy systemer ved hjelp av datateknologi, øker områdene for bruk av datamaskiner betydelig. Nylig er forvaltningen av fuzzy sett et av de effektive forskningsområdene. Bruken av fuzzy kontroll manifesterer seg i en viss kompleksitet av teknologiske prosesser fra analysens posisjon ved bruk av kvantitative metoder. Også ledelsen av fuzzy sett brukes til kvalitativ tolkning av ulike informasjonskilder.

</ p>
  • evaluering: