SITE SØK

Hva er sosial og kulturell aktivitet?

Sosial og kulturell aktivitet er en prosess,som tar sikte på å skape forhold for størst mulig selvbevisning, utvikling og selvrealisering av gruppen og personligheten innen fritidsområdet. Samtidig løses ulike problemer knyttet til organisering av fritid: med kommunikasjon, opprettelse og assimilering av kulturelle verdier og andre ting. Sjefen for sosiale og kulturelle aktiviteter deltar i dannelsen av et tilfredsstillende miljø og initiativer fra befolkningen på fritidsområdet, for å løse problemer i religiøs, historisk, kulturell, miljømessig sfære, familieproblemer og barn, ved hjelp av originale former og metoder.

leder av sosiale og kulturelle aktiviteter
Anerkjennelse og sosial holdning til handlinger imer avhengig av utviklingsnivået til teoretiske grunnlag, avslørende mål, emne, funksjoner, mønstre. Sosial og kulturell aktivitet har sin egen, bare dens inneboende egenskaper. Primært er det produsert i fritid (gratis) Tiden kommer frivillig og valgfrihet, offensiv ulike grupper, aktive individer. Sosio-kulturelle aktiviteter er betinget av regionale etnisk-etniske tradisjoner og egenskaper. Det er preget av mangfold av arter, som er basert på det kunstneriske, politiske, pedagogiske, bolig, faglige og andre interesser av mennesker i ulike aldre. Implementering utføres i ikke-institusjonelle og institusjonelle former. Sosio-kulturelle aktiviteter er fri for ulike typer produksjon, opplæringsprosesser, profitt motivasjon, virksomhet. Når du velger en fritids klasse, assosiert med selvrealisering, selvutvikling, moro, fellesskap, rekreasjon og andre ting, tar hensyn til behovene og interessene til den enkelte.
sosial og kulturell aktivitet er

Sosio-kulturelle aktiviteter er preget avdyp individuell orientering. Dette skyldes at det bærer funksjoner som bestemmes av individets sosio-politiske og biologiske struktur. Det skal sies at aktiviteten under vurdering kan være både kollektiv og individuell. Det er preget av målrettethet. Målet sett bevisst, fører prosessen til bevegelse. Så, foreløpig tenkning etter å ha bestemt oppgavene, analysere situasjonen der handlingen vil finne sted, valg av midler og metoder for å bestemme rekkefølgen av aktiviteter i den sosio-kulturelle sfæren.

sosiale og kulturelle aktiviteter

Når man vurderer hovedtrekkene, utpekes den utviklende, humanitære karakteren på en spesiell måte. Dette skyldes det faktum at kjerneaktiviteten har kulturelle mål.

Analyse av essensen av organisatoriskprosessen gjenspeiler samspillet mellom kreative, reproduktive, så vel som blandede (reproduktive og kreative) elementer. Formativ aktivitet anses som en nødvendig betingelse for eksistensen og utviklingen av mennesket. Reproduksjon er uunngåelig og obligatorisk i mange former for fritidsaktiviteter, kunstnerisk amatørprestasjon.

</ p>
  • evaluering: