SITE SØK

Rørledningstransport i Russland, dets egenskaper og utviklingsutsikter

Rørledningstransport er en integrert ogDen viktigste delen av drivstoff- og energikomplekset i den russiske staten. Landet har et omfattende og ekstremt utviklet nettverk av hovedoljeledninger og gassrørledninger som strekker seg i tusenvis av kilometer over territoriet til mange sammenslutninger av føderasjonen. Til nå er Russland den eneste industrialiserte verdensmakt som ikke bare fullt ut tilfredsstiller sine innenlandske behov for petroleumsprodukter, men fungerer også som en av verdens ledende eksportører.

Rørledningstransport

Dermed den utviklede rørledningen transportfor Russland er en presserende økonomisk og politisk nødvendighet, siden den ikke tillater å være avhengig av transport- og oljetransportsystemene i nabolandene når det gjelder levering av råvarer til utenlandske markeder. Rørledningstransport av olje, som er en slags blod i den moderne verden, tjener også som et effektivt og sentralt instrument for å oppnå utenrikspolitiske mål ved å regulere tilbudet av petroleumsprodukter til ulike utenlandske forbrukere.

Rørledningstransport av olje

Også rettidig og uforstyrret leveringutvunnet og bearbeidet olje og gass til ulike innenlandske bedrifter har en gunstig effekt på landets generelle økonomiske styrke og bidrar til ytterligere styrking. I tillegg stimulerer rørledningstransport utviklingen av drivstoff- og energikomplekset, ikke bare på nasjonalt nivå, men også i omfanget av enkelte regioner.

Slike transport av olje, hvor viktig det erdefinert geografisk dekning av innskudd ved utgangen forbruker, inntar en viktig posisjon i eksport balanse av landet, slik den økonomiske levedyktigheten til pumping av rå og resirkulert energi og fullføre distribusjon systemfunksjoner.

Transport av olje

De viktigste fordelene med denne leveringsmetodenFlytende og gassformige energiressurser kan betraktes som muligheten for allestedsnærværende rørledning legging; lav transportkostnad; bevaring av eksepsjonell kvalitet på råvarer på grunn av den ideelle tetthet av hovedlinjen; lav kapital og materialintensitet; Full automatisering av alle prosesser for fylling, pumping, transport og utslipp av råvarer; lite antall ansatte; høy miljøytelse av systemet.

Rørledningstransport er enet sett med motorveier av tykke stålrør, hvis diameter er ca. 1500 mm, lagt til en dybde på to og en halv meter. Oljeledninger er nødvendigvis utstyrt med spesialteknologisk utstyr for avgassing, oppvarming og dehydrering av råolje. Pumpestasjoner installeres på hvert hundre og femti kilometer for å opprettholde det nødvendige trykket i rørsystemet.

I dag, den totale lengden på rørledningenRusslands hovedveier er mer enn 217 tusen kilometer. Dette systemet transporterer all produsert gass, 99% råolje direkte fra produksjonsstedet, mer enn halvparten av det totale volumet av raffinerte produkter. Rørledningstransport i Russland utvikler seg i et raskt tempo. Spesielt er det planlagt å legge flere nye motorveier i retning av den kaspiske regionen og Persiske Golfen for levering av innenlandske oljeprodukter til de store stillehavs-asiatiske markedene.

</ p>
  • evaluering: