SITE SØK

Estimering av effektiviteten i annonseringen

Innenfor rammen av en moderne markedsøkonomi,reklamerollen vokser. Den største betydningen det oppnår på grunn av å stramme konkurransen. I bakgrunnen er forbedret ønsket av forretningsmenn for å øke effektiviteten av reklamekampanjer, ved hjelp av metoder for å vurdere effektiviteten av reklame, for å få informasjon om gjennomførbarheten og effektiviteten av bruken av disse eller andre midler. Sammen med dette bestemmes betingelsene for den optimale innflytelsen på valg av potensielle forbrukere.

Evaluering av effektiviteten av denne aktiviteten som medkvalitative og kvantitative aspekter inkluderer studier av et komplekst sett med problemer knyttet til analysen av bevissthet og forbruker holdninger til produktet før og etter kampanjen. I tillegg er spørsmål relatert til den direkte funksjonen av reklame.

De fleste metodene som brukes til analyse haranvendt i naturen, i forbindelse med hvilke disse metodene for vurdering av effektivitet bare brukes for visse typer aksjer. Det bør bemerkes at byråer bruker mesteparten av midlene til godkjenning av søknader. Imidlertid er bare en liten mengde tildelt for analyse av effektiviteten av reklameaktiviteter.

Prestasjonsanalysen begynner på scenenutvikling av kampanjen. Før planleggingen av kampanjen gjennomføres segmenteringen av markedet. På grunnlag er målgruppen valgt, som kampanjen skal fokusere på.

Evaluering av effektivitet innebærer, i hovedsak, en sammenligning av målene og målene som ble satt før handlingen, med resultatene oppnådd etter gjennomføringen.

Resultatanalyse gir to verdier. Den første er økonomisk effektivitet, og den andre er graden av psykologisk innvirkning på forbrukeren.

I det første tilfellet, den økonomiskefordelen som er oppnådd ved bruk av reklameapparat eller organisering av en reklamehandling. Som regel bestemmes forholdet mellom totalinntektene i tilleggsomsetningen som summen av kampanjen med utgifter for den. Den generelle betingelsen for økonomisk ytelse er at bruttoavkastningen skal være lik eller overstige mengden av kostnader per aksje (kampanje).

Psykologisk effektivitet kalles nivået på annonseringens innvirkning på forbrukeren, noe som tyder på minnet, graden av å tiltrekke seg oppmerksomheten til kjøperen, effekten på motivet for å kjøpe.

Begge konseptene har et nært forhold. Kriteriene for å vurdere effektiviteten er imidlertid forskjellige. I det første tilfellet gjenspeiler effektiviteten volumet av salget. I andre tilfelle er funksjonene til forbrukernes oppfatning av reklame.

Evaluering av effektivitet avhenger av den spesifikke metoden for å bestemme størrelsen på utgiftene. I samsvar med sine mål og mål er kommunikasjon og økonomisk effektivitet av reklame utpekt.

Kommunikasjons effektivitet erpsykologisk påvirkning av en rekke teknikker på menneskelig bevissthet. Det regnes som det mest effektive i forbindelse med hva som fører forbrukeren direkte til realiseringen av behovet for kjøp.

Det bør bemerkes at effekten av overtalelse,manifestert umiddelbart etter oppfatningen, har ikke mer enn ti prosent av samtaler til kunder. Til tross for at det er en innvirkning på det underbevisste som ikke kan måles, på grunn av overflod av informasjon, kan de fleste appellene ikke gå utover de begrensede mulighetene i menneskelig oppfatning. I forbindelse med dette, når det planlegges reklamekampanjer, blir det nødvendig å bruke elementer som kan trenge inn i bevisstheten og tiltrekke seg oppmerksomhet (musikk, humor, originale ideer, etc.).

</ p>
  • evaluering: