SITE SØK

Situasjonsanalyse som det viktigste verktøyet for markedsundersøkelser i bedriften

Både store og små bedrifter somutføre økonomiske aktiviteter, står ofte overfor problemet med å overvinne ulike krisesituasjoner som regelmessig oppstår i enhver produksjon. For å unngå dette er ikke mulig, fordi den ustabile økonomiske situasjonen i landet på en daglig basis, har enhver bedrift å kjempe for sin posisjon, finne nye konkurransefortrinn. For å minimere de mulige vanskelighetene i bedriften brukes en såkalt situasjonsanalyse ofte i markedsføringsstrategien.

En kompetent bedriftsleder krever nødvendigvisfra sine markedsførere for å gjennomføre en planlagt "kutt", noe som resulterer i at både ledelse og ordinære ansatte i selskapet ser hvilket nivå selskapet okkuperer i dag. Slike situasjonsanalyser gjør det ikke bare mulig å kvitte seg med alt overflødig, men også illusjoner om egen estimering av økonomisk aktivitet, men også å rationalisere hele løpet av forretningsprosessen, forbedre sine grunnleggende mekanismer. Som et resultat av en slik vurdering kan selskapets ledelse skissere nye langsiktige planer i utviklingen, samt utvikle en generell strategi for å utvide sin virksomhet.

Markedsanalyse som dekker allehandelsaktivitet i bedriften, som et resultat dannes i den volumetriske rapporten der det er mulig å se alle sterke og svake sider av selskapet, og også de vanskelighetene som det er nødvendig å kollidere. På møter og planleggingsmøter på ulike nivåer utvikler ansvarlige personer nye tilnærminger for å løse både gamle og nye problemer, og studerer også markedssituasjonen i ønsket segment. Det er viktig å merke seg at situasjonsanalysen av bedriften kun kan gjennomføres kvalitativt dersom den forvaltes av selskapets direktør. Det er han som er personen bak utviklingen av selskapet, så han, som alle andre, trenger en edru og klar utsikt over sitt firma fra utsiden.

Det finnes andre metoder for markedsundersøkelser,som er mye brukt til å studere forbrukernes etterspørsel, analysere konkurrenter, vurdere den økonomiske situasjonen i landet og så videre. Hver av dem representerer også viktig informasjon, men situasjonsanalyse spiller en spesiell rolle i denne forbindelse. Oppgaven for å utføre den kan tildeles spontant av hodet, og som følge av visse omstendigheter bør alle ansatte i bedriften som arbeider med markedsundersøkelser alltid være klare til det.

I situasjonsanalyse av forskningfire hovedområder av aktivitet er utsatt: produksjon, levering, markedsføring og organisering av FoU I tillegg studeres de interne aktivitetsområdene som sikrer normal drift av selskapet nøye: informasjonstjeneste, økonomi, personell service og så videre. Situasjonsanalyse er delt inn i bestemte stadier, blant hvilke man kan skille mellom følgende:

1. Definisjon av en problemstilling.

2. Utvikling av et enhetlig forskningskonsept.

3. Valg av gjenstand for forskning.

4. Direkte analyse.

I å utføre forskning,spørreskjemaer, spørreskjemaer, brosjyrer og reklamehefter som distribueres mellom potensielle forbrukere av varer eller tjenester for å klargjøre målgruppen. Som et resultat kan det oppstå ny informasjon om forbruket av solgte varer, hvoretter det er mulig å fortsette med den overordnede planleggingen av taktiske oppgaver.

Dermed situasjonsanalyse i markedsføringtillater selskapet å "riste" og med nye krefter for å starte både å markedsføre nye produkter og å implementere det allerede tradisjonelle sortimentet av sine produkter.

</ p>
  • evaluering: