SITE SØK

De viktigste konsekvensene av arbeidsledighet

Arbeidsledighet er en sosial ogøkonomisk fenomen, hvor den ubevisste delen av befolkningen ikke kan finne en jobb, det vil si, kan ikke finne en søknad om sitt arbeid. Årsakene til arbeidsledighet kan være mange faktorer, hovedårsaken er overskytelsen av antall personer som ønsker å finne arbeid, over antall ledige stillinger.

Som et resultat av det faktum at folk prøver, men ikke finner en jobb, blir konsekvensene av ledighet avslørt. Det er to begreper om virkningen av arbeidsledighet - sosial og økonomisk.

Den sosiale konsekvensen av arbeidsledighet er det,at i dette tilfellet er arbeidskraftressursene underutnyttet. Samfunnet arbeider for å sikre at ressursene fullt ut sikrer realiseringen av produksjonspotensialet. Med andre ord kan det sies at ressursressursen ikke påvirker samfunnet helt negativt, her er prinsippet som skal brukes effektivt, brutt. Arbeidsledigheten kan påvirke hele den økonomiske siden av landet. Også, ledighet kan føre til psykisk traumer til folk som er igjen uten jobb. Disse menneskene føler seg dårligere og unødvendige, overflødige i samfunnet. Det er ikke for ingenting at leger hevder at virkningen av ledighet har en negativ innvirkning på den mentale og fysiske tilstanden til mennesker, de begynner å oppleve ubehag, hodepine og søvnløshet.

Arbeidsledigheten har en svært sterk effekt på unge mennesker,som uteksamineres fra utdanningsinstitusjoner. Etter å ha blitt utdannet, prøver ungdommen å finne en passende jobb for seg selv, men i mellomtiden blir de nektet på grunn av manglende faglig opplæring.

Noen eksperter hevder at konsekvenseneArbeidsledigheten kan gå så langt som død eller fengsel. Dette er kommentert av det faktum at arbeidsløse personer som er i et psykologisk negativt humør, er ekstremt pessimistiske og kan ta det kriminelle miljøet. Det er derfor i hvert land problemet med arbeidsledighet er i første omgang. Konsekvensene av arbeidsledighet - kan tilskrives - en reduksjon i inntekt i familien, forverring av familieforhold og sosial spenning i samfunnet.

Fra synspunktet på den økonomiske siden, konsekvenseneledighet fører til alvorlige sosiale og økonomiske kostnader. Den viktigste negative konsekvensen er at arbeidstakere ikke er i stand til å jobbe, og det fører til en reduksjon i økonomisk potensial. Det kan således sies at ledighet hindrer samfunnsutviklingen, og bidrar også til underutnyttelse av produktive ressurser. Og som et resultat av dette faller økonomienes vekst, veksten i økningen i BNP stoppes.

I Vesten ses et begrep som arbeidsledighetstyper og konsekvenser fra flere sider:

- Arbeidsledighet kan oppstå som følge av for høy lønn.

- hvis det er lav etterspørsel etter arbeidstakere

- Hvis arbeidsmarkedet ikke er fleksibelt og er betinget av varens innhold som arbeidskraft.

Arbeidsledighetstypen og dens konsekvenser kommer i flere former:

- Friktions- eller væskediskusjon, som gjenspeiler omsetningen til personalet, som er knyttet til bytte av bosted, arbeidsplass og andre områder.

-Strukturell arbeidsledighet, som eren konsekvens av væskediskusjon. Her oppstår perestroika ikke bare i selskapet, men også i hele landet. Arbeidskraftens flytbarhet øker når nye proporsjoner opprettes, sammenkoblingen endres, og jobber distribueres. Strukturell arbeidsledighet er en veldig seriøs form, her er kostnadene ved omskoling av mennesker, endring av utdanning og tilrettelegging av institusjoner for faglig utvikling, meget høye.

- Institusjonell ledighet oppstår når arbeidet i organisasjonen ikke er effektiv.

- Syklisk ledighet er et resultat av depresjon eller krise.

- Frivillig arbeidsledighet, når de arbeidsledige selv ikke ønsker å jobbe.

- Skjult ledighet, når folk jobber deltid, og resten av arbeidstiden er på tvungen permisjon.

- Stagnerende arbeidsledighet, hvor arbeidere jobber hjemme for bare noen årstider, forblir arbeidsledige resten av tiden.

Dermed er de negative konsekvensene av arbeidsledighet - et fenomen som må bekjempes nøye, fordi det avhenger av livet og det videre forholdet mellom mennesker.

</ p>
  • evaluering: