SITE SØK

Skatt på salg av jord. Må jeg betale skatt på salg av land?

I dag skal du og jeg være interessert i skatten påsalg av land. For mange blir dette emnet veldig viktig. Når alt kommer til alt, når du mottar en inntekt, må borgere foreta visse betalinger (renter) til statskassen. Med et sjeldent unntak. Hvis du ikke gjør det, kan du løpe inn i mange problemer. Transaksjoner med fast eiendom er en prosess som i prinsippet vurderes på bidrag. For eksempel kjøp og salg av land. Skatt i dette tilfellet kan betales eller ikke. Så hvilke saker er mulige?

landskatt

Etter inntekt

La oss begynne med det faktum at mange avgifter blir belastettransaksjoner. Spesielt i forhold til eiendom og eiendom. Landet tilhører dem. Dette betyr at skatten på salg av jord vil bli betalt. I alle fall vil denne regel i de fleste situasjoner spres i Russland.

Operasjonen av kjøp og salg vil værebetraktes som inntekt av en person. Det er ingen hemmelighet at alle skattytere blir beskattet. Uten unntak. Det er også verdt å merke seg følgende: Skatten på salg av et hus og en tomt (eller bare et tomt) kalles inntektsskatt. Sant, det er spesielle funksjoner her. Hvilke som?

Hvem betaler?

For eksempel, for det første, må du tegneoppmerksomhet til betaleren selv. Skatten etter salg av landet betales kun av eieren. For å være mer nøyaktig, de som mottok inntekt etter transaksjonen. Kjøperen betaler ikke denne betalingen på noen måte.

Sant, det er unntak. La oss anta at salget av et tomt tok sted. Skatt vil bli betalt av alle skattebetalere som, som allerede sagt, var eiere av skattebetaleren. Noen er tilbøyelige til å tro at pensjonister vil bli unntatt fra betaling. Lovbestemt, en slik beslutning er ugyldig. Det vil si at inntektsskatten er betalt av alle og til fulle. Med dette må du klare det.

kjøp av land

Hvis vi snakker om det såkalte landetskatt, da er det heller ingen rabatter og fordeler for pensjonister. For å finne et nettsted i eiendommen må du bidra med penger til statskassen årlig. Både pensjonister og vanlige borgere er like her. Må jeg betale skatt på salg av et tomt alltid? Nei, det er det ikke. Det er unntak.

Eierskapstid

Og en stor rolle her spilles av en periode,der landet og annen eiendom var i din eiendom. Saken er at inntektsskatten, som vi allerede har funnet ut, alltid betales av alle. Uavhengig av sosial status. Men det er unntak.

En av dem er overføring av land og eiendomfra en nær slektning under en gavekontrakt. Det viser seg at en person ser ut til å tjene penger i form av eiendom, men det er ikke beskattet. Også inntektsbidraget i dette tilfellet vil ikke bli betalt dersom landet eies i mer enn tre år. Slike regler er foreskrevet i Russlands skattekodeks. Det vil si at det er nok å eie et tomt i mer enn 36 måneder for å være fullt fritatt for inntektsskatt når den selges. Denne ordningen brukes av mange borgere. Det er ganske åpenbart, fordi tomtene er dyre i dag. Og interessen du tar betalt kan alvorlig skade lommen.

etter salg skatt

Hvor mye å betale?

Litt om hvor mye du må gi foren transaksjon fullført med landet. Husk at regelen er ekstremt lett. Skatten på salg av jord, som vi fant ut, kalles inntektsskatt. Vær så oppmerksom på at beregningene vil bli gjort i henhold til reglene for slike bidrag.

Hva snakker vi om? Personlig inntektsskatt krever at staten skal bidra med 13% av det totale mottatte beløpet. Det er jo jo mer du selger landet, desto høyere blir gjelden din. Ingen andre formler eller regler er gitt. Denne regelen gjelder bare for innbyggere i Russland. Dette er borgere som er mer enn 183 dager (regnskap for året) er på landets territorium.

Ikke-bosatte

Som vi allerede har nevnt, skatt på salg av jordNettstedet må virkelig betales. Og gjør det alle borgere i Russland. Skatten som blir belastet kalles inntektsskatt. Det finner også sted mot utenlandske utenlandske statsborgere. Det viser seg at selv en gjest i vårt land ikke kan krympe fra å betale bidrag til statskassen i Russland.

Trenger du å betale skatt på salg av land

For slike borgere, noe annerledesherske. Mer presist er skattesatsen som kreves for beregninger, økende. Hvor mye? Litt mer enn to ganger. Saken er at utenlandske statsborgere i Russland er beskattet når de selger land i Russland med en skatt på 30%. Mange anser 13 prosent allerede skyhøyt, hva kan vi si om 30! Men slike normer er etablert i lovbestemmelsen. For å se dette, kan du se den offisielle nettsiden til Federal Tax Service of Russia. Der vil du se at skatten på salg av land for beboere i Russland er satt til 13%, og for ikke-hjemmehørende - 30%.

Betalingsbetingelser

Inntil når må du betale alle regninger? Også her har de sine egne regler. Selvfølgelig, for mye skynder å betale skatt etter å ha solgt landet er ikke verdt det. Du får nok tid til å forberede deg på denne prosessen og foreta betaling til rett tid.

Det er en såkalt skatterapporteringsperiode. Det varer til 30. april hvert år. Og holdningen har til det foregående. Det er i 2016 til 30. april, det er nødvendig å rapportere til staten for inntekter i 2015. Så transaksjonene kan vente litt. Likevel er det nødvendig å rapportere og sende inn en spesiell rapporteringsform (3-NDFL) innen 30. april hvert år. Ikke glem, dataene er tatt for den foregående perioden.

skatt på salg av et hus og land

Men å foreta en betaling av moms (oginntekt) er mulig til 15. juli samme år. Tilstandsbestemt - til midten av sommeren. Den såkalte forskuddsbetalingen har blitt svært populær i Russland. Den betales opp til 30,04 av hver rapporterende skatteperiode. Fra denne dato er det enklere. Du kan betale på forhånd og ikke bekymre deg for fremveksten av gjeld til staten.

aksjer

Er det en skatt på salg av en arealandel? Dette problemet er ikke av interesse for borgerne så ofte, men det finner sted. For å svare her, heldigvis er det utvetydig - ja. Dette vil også bli vurdert som inntektsskatt. Så alle reglene som ble tatt i betraktning tidligere, med hensyn til andelen på landet, virker også. Hvor mye å betale? Igjen, informasjonen vi kjenner. Det viste seg at innbyggerne i Russland vil gi bare 13% av transaksjonsbeløpet, og ikke-hjemmehørende - 30. Det er ingen rabatter og andre funksjoner her. Og shirking fra betaling vil ikke fungere. Manglende betaling kan føre til tap av eiendom, samt til problemer med skattemyndighetene.

funn

Hvilken konklusjon skal trekkes fra allede ovenfor? Skatten på salg av jord er betalt. Det kalles inntekt. Og ingen er befriet fra det. Med unntaket, når eiendommen ligger mer enn tre år. Og det spiller ingen rolle om det er et hus på nettstedet eller ikke. Fakta er et faktum.

omsetningsavgift

Borgere og innbyggere i landet bidrar til statskassenstatlig på 13% av det totale beløpet av transaksjonen, og ikke-hjemmehørende - til 30. I noen tilfeller kan du gjøre et skattefradrag. Men denne muligheten er bare tilgjengelig for russiske borgere. Skatten er betalt til 15. juli, men ansvaret for dette må sendes innen 30. april året etter transaksjonen. Ofte med denne betalingen er gjort. Det vil bli en forskuddsbetaling. I et ord, ingenting vanskelig, hvis du virkelig forstår.

</ p>
  • evaluering: