SITE SØK

Når kan jeg søke et skattemessig fradrag for barn?

Siden antikken har regjeringen forsøkt å pålegge segbefolkningen i deres stat med skatt. Den sivile befolkningen må til en viss tid bringe det etablerte beløpet til en person hvis plikter inkluderer slik regnskapsføring.

Skatt samlinger av midler fra befolkningen er gjennomført ogdag. Prosedyren for å betale disse skattene har imidlertid blitt betydelig forenklet (i forhold til tidligere tid). Nå er arbeidsgiver ansvarlig for aktualiteten av slike fradrag, siden de blir gjort automatisk fra underordnede lønninger. Hovedskatten, som pålegges denne kategorien av borgere, er personlig inntektsskatt. En sparekrets, selv om den er liten, for skattebetalere er skattefradrag, for eksempel et skattefradrag for barn.

fradrag for barn
Dette fradraget gjøres månedlig (i mengden av1400 rubler per barn). Et slikt fradrag vil imidlertid kun bli gjort inntil mengden lønn i måneder ikke overstiger baren på 280 tusen rubler. Det skal bemerkes at foreldre med mange barn får fradrag for alle barn etter den andre, i mengden 3 000 rubler. Skattefradrag for barn gjelder også for funksjonshemmede barn og er 3.000 rubler, men dette er bare til den dagen barnet blir 18 år. Men hvis dette barnet er ugyldig av I eller II gruppe og utdannes i full tid, kan foreldrene få et skattefradrag for barn på 3 tusen rubler i opptil 24 år.

Til dags dato har russiske borgere en fullstendigDen juridiske rett til å motta skattefradrag relatert til fire forskjellige kategorier. Standard, til dem, forresten, og inkluderer et fradrag for barn, inkluderer 2 flere kategorier. Dette, for eksempel, de tildelt av staten, de kan se frem til et fradrag på 500 rubler. Antallet "heldig" og få folk som har lidd som følge av ulykker på Mayak og Tsjernobyl kjernekraftverk. Og, selvfølgelig, ikke blir stående uten tilsyn deaktivert verdenskrig. De har også rett til 3.000 rubler fra personlig inntektsskatt.

fradrag for et barn
Den andre kategorien av fradrag er sosial. Skattefradrag av denne typen kan oppnås som følge av kostnadene for heltidsopplæring eller behandling, og også på grunn av kostnader for ikke-statlig eller frivillig forsikring i ulike forsikringsorganisasjoner. Det er verdt å merke seg at for å beregne skattefradrag for opplæring bør utgiftene ikke overstige 50 tusen rubler. Samtidig, hvis begge foreldrene krever fradrag for et barn, vil mengden 50 tusen rubler deles like mellom dem. Hvis vi vurderer å bruke på behandling, er den øvre grensen 120 tusen rubler.

I tillegg til sosial og standard er det også andre typer skattefradrag. En av dem er et eiendomsfradrag.

typer skattefradrag
Hver skattebetaler har krav påå redusere kostnadene ved å betale personlig inntektsskatt på salg av boliger eller annen eiendomsverdi som var i eierskap ikke mer enn 3 år. Maksimumsbeløpet som du kan redusere skattegrunnlaget ved beregning av skatt er 2 millioner rubler, men underlagt spesielle forhold.

Den siste kategorien av skattefradrag -profesjonell. Disse heldige innehavere av retten til å motta fradrag er gründere, samt personer som har mottatt priser for prestasjoner innen industri, vitenskap, kunst og litteratur. For å beregne profesjonelle skattefradrag må du dokumentere retten til å motta dem.

</ p>
  • evaluering: