SITE SØK

Retur av feilaktige fond, krav på prøve

Nå, når den finansielle aktiviteten taret flott sted i livet til alle, er det vanskelig å forestille seg en person som aldri har utført noen bankvirksomhet (betaler bøter og skatter, overfører penger til venner og ulike organisasjoner). Dessverre kan hver og en av oss overføre penger til feil person. Denne hendelsen kan oppstå på grunn av egen uoppmerksomhet eller på grunn av en teknisk feil. Praksis viser at svært få mennesker vet hva de skal gjøre for å få tilbake en feilaktig oppført fond. En prøvekrav for tilbakebetaling vil bli gitt nedenfor.

 tilbakebetaling av feilaktig overførte midler

Hva skal jeg gjøre når jeg foretar en feilaktig overføring

Hvis du finner ut at overføringen har gått til kontoenbestemmelses, bør snarest ta kontakt med banken med en forespørsel om å avbryte operasjonen. Det er stor sannsynlighet for at banken vil gå for å møte deg i tilfelle at operasjonen har ennå ikke blitt gjennomført. Men husk at banken har rett til å nekte avbestilling av transaksjonen.

Hvis du mottar et avslag fra banken, gjør du det ikkeVær opprørt. I dette tilfellet, må du gjøre et offisielt brev der å skrive en forespørsel om å gjøre en retur overføres ved en feiltakelse. En prøve av et slikt brev er ikke installert. Brevet kan tas opp som en bank som utfører operasjoner, og personer som fikk feilaktig oversatt pengene til din bankkonto. Det er ønskelig å sende et brev til faget, som feilaktig har mottatt midlene, t. Til. Etter gjennomført av banken operasjonen ikke har rett til å disponere over penger mottakeren. Du kan levere brevet personlig, sende det via post eller sende det via budtjeneste. Hvis du har sendt et brev til bank institusjon, da banken uavhengig forsøke å løse situasjonen. Hvordan kan jeg returnere feilaktige fond? Et brev, en prøve som er gitt nedenfor, vil hjelpe til med denne saken.

 tilbakebetale feilaktig børsnotert fondbrevprøve

Frivillig retur

Når du mottar brevet, er emnet som mottokFeilaktig overføring, kan frivillig returnere betalingen til kontoen din. Hvis han nekter å returnere pengene, er det nødvendig å søke med kravet til voldgiftsretten for å kunne returnere feilaktig overførte midler. Kravet er presentert nedenfor.

retur av feilaktige fond, prøve

Innsamling av midler gjennom lovgivningen

Hvis alle metodene ovenfor ikke hjalpFor å gjenopprette feil måten som er oppført, er det nødvendig å sende inn søknad til voldgiftsretten. Visse bevis bør knyttes til denne uttalelsen. De inkluderer originaler og kopier av dokumenter som bekrefter en feil i transaksjonen. Du kan også legge ved et brev som tidligere ble sendt til banken. Hvordan sende inn krav på retur av feilaktige fond? En prøveapplikasjon er gjengitt nedenfor og utarbeidet i samsvar med lovene i Russland.

 tilbakebetale feilaktig børsnotert fondbrevprøve

Mottakerens ansvar

Ifølge domstolsavgjørelsen, mottakeren som ikke begikk segrefundere umiddelbart etter påvisning eller nekte prosedyren, vil han bli tvunget til å returnere pengene med en viss prosentandel, som bestemmes av retten under forhandlingene.

Hvis feilen oppstod på grunn av tekniske problemereller bankfeil, blir det lettere å returnere penger. Etter at du har sendt en feilmelding fra din side, må banken sjekke fakta og returnere hele beløpet til kontoen din.

</ p>
  • evaluering: