SITE SØK

Hvordan betaler leilighetsskatten?

Til dags dato er det mange skatter,som er direkte relatert til eiendommen vår. Nesten alle borgere trenger å betale skatt, bortsett fra bestemte kategorier av personer som er fritak, de er unntatt fra mange betalinger.

Hver lettere person vet at når han selgerav enhver eiendom, er han forpliktet til å betale et bidrag til statskassen. Under denne kategorien er det også betalt en skatt på salg av en leilighet, som betales av eieren med en sats på 13%. Men i alle tilfeller av beskatning er det noen "ledetråder" og "smutthull" som ikke alle borgere vet. Og forglemmelig må lovene vite nøyaktig det samme som å kjenne dine rettigheter og forpliktelser til staten. I de fleste tilfeller har folk ikke en nøyaktig ide - for hva, i hvilke termer og hvorfor de er forpliktet til å betale for det de allerede har. For eksempel, for den samme leiligheten (bil, dacha). Hvorfor, når vi selger flyttbar eller fast eiendom, må vi betale skatt på toppen igjen? Alt er veldig enkelt - livet var slik, staten satte slike mål, så vi sørger for pengesirkulasjonen i landet.

Men hvis du kjenner dine rettigheter, kan du betydeligredusere mengden av skattebetalinger. Anta at skatt på salg av en leilighet kan være mindre enn 13% dersom eieren kan bevise at han ikke mottok inntekter fra salget av leiligheten sin, det vil si at den opprinnelige prisen var mye høyere enn prisen som den vil motta nå. Dette er det første alternativet for hvordan du kan redusere gebyret. Det er et annet punkt der ikke selve avgiften er redusert, men hvor mye avdragsavdraget er. Vi reserverer straks at dette bidraget beregnes på to måter:

  • først - kostnadene ved å selge en leilighet er sammenlignet med kostnaden ved å kjøpe denne leiligheten;
  • den andre - kostnaden for å selge denne leiligheten minus en million rubler.

Eieren bestemmer selv hvilken formeldra nytte av. Skatt kan være mindre (eller null), for å bruke en av disse formler. For eksempel, hvis en mann selger sin leilighet for 4 millioner rubler, men kjøpte den for 4,5 000 000, hvor de stigende kostnadene av leiligheter var på sitt høyeste, det kan godt dra nytte av det første alternativet. Nemlig: (4 000 000 til 4,5 000 000) * 13%. I dette tilfellet, hvor mye skatt være negativ, noe som betyr at eieren ikke vil betale en avgift for salg av deres eiendom.

Det andre alternativet sier at leiligheten varpersonen ble donert, privatisert, arvet, med andre ord - eieren betalte ikke nesten for å få leiligheten i eiendommen. I dette tilfellet er det bedre å bruke den andre formelen: beløpet fra salget av denne leiligheten trekkes fra en million rubler; Forskjellen som har skjedd, skal multipliseres med 13%.

Ovennevnte valg er bare egnet forde menneskene som har en leilighet i mindre enn tre år. Igjen gjelder denne regelen bare for russiske borgere, utenlandske borgere betaler skatt på salg av en leilighet med en hastighet på 30% av salget. Skatten på salg av leiligheter kan ikke betales av de eiere som eier fast eiendom i mer enn tre år, det vil si at de er fulle eiere i mer enn 3 år.

Mange mennesker er interessert i spørsmålet - er detskatt når du donerer en leilighet? Her kan du umiddelbart berolige bekymrede fremtidige eiere. Når han donerer sin eiendom, vil donoren selv være unntatt fra å betale personlig inntektsskatt, fordi han ikke mottar inntekt for denne leiligheten. Den begavede personen betaler heller ikke skatt på gave hvis han er en slektning til giveren. Men hvis en slik gave ikke ble mottatt fra en slektning, må den personen som eiendommen donerer, måtte betale skatt.

Vi undersøkte hvordan du betaler skatt på en leilighet. Kort sagt kan vi si at eieren, som eier minst tre år eiendommen er forpliktet til å betale et gebyr på 13% av salget. Han kan velge formelen for beregning av skatten selv, som vil være ideell for hans spesielle variant. Hvis en person eier en leilighet i mer enn tre år, er han fritatt for denne skatten.

</ p>
  • evaluering: