SITE SØK

Planet Jupiter: En astrologisk karakteristikk

Planene i astrologi har flere andreegenskaper enn i astronomisk forstand. I astrologi er deres mening basert på mytologisk oppfatning, da denne vitenskapen ble født. Likevel forhindrer dette ikke astroverdier fra å være fortsatt relevant og å finne reell refleksjon i fødselsdiagrammer, der det finnes personlige beskrivelser av en person. Planet Jupiter - 5 planet fra solen, refererer til gassgiganter. I astrologi er det svært viktig, fordi det ikke gjelder fiktive legemer, som her tar sekundære roller når det gjelder deres evne til å påvirke en persons liv.

symbolikk

Så nå ser vi på den samlede verdien og finne ut hva planeten Jupiter, beskrivelsen av det i den astrologiske og mytologiske betydning.

De gamle grekerne Jupiter sammenlignet med Zeus,en tordengud, og i den ariske forståelsen ble han ansett som "verdens himmelske Fader." Her ser vi den himmelske kroppens høye ærbødighet og dens innflytelse i disse folks religion og mytologi.

I astrologi antas det at Jupiter representererer veldedighet og vennlighet. Intellektuelt har denne planeten betydningen av menneskets høyeste manifestasjon og moral. I fysisk forstand gir den en høy sosial stilling, hvis den har en sterk posisjon i en persons fødselsdiagram. Den kraftige innflytelsen fra Jupiter gir personen en god holdning, staidness og adel i generell utseende og måte å oppføre seg på.

Jupiter, som ikke påvirkes av andre planeter, gir en person gode personlige egenskaper: ærlighet og lojalitet, høy religiositet, generøsitet og ambisjon.

Den berørte planeten gir bare orienteringansikt til disse egenskapene, forsøker han å matche dem ved hjelp av hans utseende, som overfladisk manifesterer dem i seg selv, noe som tilsvarer hyklerisk oppførsel, og faktisk er verdig sammenligning med en ulv i saueklær.

Hvis denne planeten er sterk i horoskopet, vil det trolig påvirke utseendet til en person: høy vekst, atletisk type kroppsstruktur, brunt hår, rødaktig hudfarge.

Planet Jupiter i betydningen av betydningen

  • Skjebne. Upåvirket himmellegeme forbundet med rikdom, lykke, høye embeter, populære, lojale og betrodde venner, en rik kulturarv, den raske utviklingen i gradene.
  • Hendelser. Aktiviteter av religiøs og kulturell natur, vellykkede kontrakter som genererer fortjeneste, veldedige tiltak. Hvis planeten er skadet av andre onde elementer i horoskopet, så er det betydningen av anarki, gambling, ulovlige handlinger, sekterisme.
  • Hvis planeten Jupiter markerer folk og yrker, så vil det være ansatte, prester, overordnede, bankfolk, advokater, forskere. Det kan også være musikere og grossister.
  • Planeten Jupiter kontrollerer alderen fra 56 til 68 år, luktesansen, tilsvarer temperamentet til den sanguine personen.

Studieretninger

I astrologi er det flere graderstudie av hver planet. De er avhengige av kvaliteten og kvantiteten av "erfaringer" i området som hver av planetene kontrollerer. Denne indikatoren tilsvarer visse ferdigheter som en person mottar etter ett eller annet livsstil.

  1. For første nivå, den karakteristiske posisjonen til individet Ønsket om å få maksimalt fordelene for minimum av innsatsen. I denne forbindelse kan en person ha en forkjærlighet for gambling og machinations på utveksling.
  2. På andre nivå av studien av planeten mannenbegynner bare å danne sine ideer om et lykkelig liv. Han begynner å streve for å okkupere høye innlegg og føler det for å realisere målet du trenger å jobbe hardt.
  3. Å være i tredje grad, har en person allerede en viss ide om lykke, som består i arbeidskraft til fordel for andre mennesker. Han forstår allerede at hans første forståelse av flaks er flyktig, og at det i virkeligheten bare er et resultat av utholdenhet i å jobbe med seg selv. Han begynner å glede seg over vanskelighetene, innse at den utvikler den.
  4. På det høyeste, fjerde nivået av studien, individer i å avstå jordiske varer og hengive seg til troen. De rundt ham kan karakterisere ham som en merkelig, men veldig god person. Fra ham sprer "åndelig lys".

</ p>
  • evaluering: