SITE SØK

Vannforsyning i et privat hus. Installasjon og installasjon av vannforsyningssystem

I byggingen av individuelle boliger, en avviktige punkter - installasjon av vann og kloakk. Disse to systemene er nært forbundet. Er vannforsyningen i et privat hus en norm, og ikke et luksuselement? som det var nylig. Den moderne mannen tenker ikke på sin eksistens uten bekvemmeligheter, og dette er ganske forståelig.

VVS i et privat hus med egne hender

En berørt person kan lage et vannrøri et privat hus med egne hender. Det er viktig å beregne og designe det riktig på designfasen av huset. Under byggingen av fundamentet er det nødvendig å utføre shrotrows og forberede kanaler for å legge rørene. På samme tid blir forbindelsen til det sentraliserte nettverket utført, hvis det er en slik mulighet. Røret er kuttet inn og ut.

Ofte en vannrør i et privat hus, spesielt hvisvi snakker om forstadskonstruksjon, det innebærer organisering av et autonomt vannforsyningssystem. I dette tilfellet kan det være to løsninger: en brønn eller en brønn. Hvis vannforsyningen i et privathus er planlagt for sesongmessig kortvarig bruk, kan kravene tilfredsstille brønnen. Dette alternativet vil være billigere enn å bore en brønn, men vi må huske at vannkvaliteten i systemet vil bli mye verre. Mest sannsynlig, denne væsken kan bare brukes til tekniske formål, eller underkastes en flertrinns opprydding.

Hvis vannforsyningen er utformet for vanligbruk, inkludert i vintersesongen, vil det beste alternativet for et autonomt system være en brønn. Kvaliteten på vann sammenlignet med brønnen er mye høyere. I tillegg anbefales det å installere filtre på innløpet for rengjøring. Dette vil ha en positiv effekt på driften av alle apparater som bruker vann, som en vaskemaskin, oppvaskmaskin og til og med jern. Også på kjøkkenet, bør et ekstra rengjøringsfilter installeres for å produsere vann som er egnet til drikking.

VVS i et privat hus

montering

Vannforsyning i et privat hus kan deles inn i to hovedkomponenter - den ytre delen og den indre. Det er ikke avhengig av metoden for tilkobling.

Som det allerede var skrevet tidligere, selv i utviklingsstadietProsjektet av huset må være forberedt og nøye gjennomtenkt prosjektet for vannforsyning og kloakk. Arbeide med å legge utsiden av nettverket kan utføres allerede på grunnlag av grunnarbeid. I dette tilfellet skal rørene som fører til huset legges under jorden. Det er to alternativer: enten under jordfrysningsnivået, eller rørene må i tillegg isoleres. Dette gjøres for å unngå frysing om vinteren.

vanntilførselsanordning

Arbeid med å bygge kommunikasjon i bygningenbør utføres før innvendig finish, for å kunne teste systemet uten å forårsake skade ved lekkasje. For mer rasjonell drift av pumpestasjonen, hvis det dreier seg om et autonomt system, er det vanlig å bruke lagertanker hvorfra vann går direkte inn i apparatene. Direkte bytte fra kilden til enheten er kun egnet ved uregelmessig bruk. Ellers fører dette til ytterligere energiforbruk og slitasje på pumpesystemet.

</ p>
  • evaluering: