SITE SØK

Oppvarming i et privat hus. Diagram over husvarmefordeling

Det er ulike ordninger for oppvarmingsystemer i private hjem. Hver har sine egne operative funksjoner, samt fordeler og ulemper. Denne eller den ordningen med oppvarming av et privat hus må velges for hver spesiell situasjon, ellers kan du i stedet for komfort og komfort få store problemer.

Varmekrets etter type kjølevæske sirkulasjon

Ved hjelp av vann sirkulasjon i varmekretsenSystemer skiller mellom to grunnleggende ordninger - med naturlig og tvungen bevegelse av kjølevæsken. Den naturlige eller gravitasjonsordningen for oppvarming av et privat hus er basert på forskjellen i vanntetthet. For et oppvarmet kjølevæske er en liten tetthet karakteristisk, som et resultat av hvilken den er forskjøvet av et tilbakeslag i kretsen. For å sikre tyngdekraft flyt av væske, er det nødvendig å legge rørledninger med en liten skråning.

Den største fordelen med gravitasjonssystemetbestår av følgende: enheten krever ikke kjøp av komplekse aggregater og utstyr. En slik ordning er uavhengig av andre tekniske nettverk, og viktigst er det enkelt å montere.

Til tross for overlegenhet som er gittenkelhet, slik oppvarming i et privat hus (bildet er vist nedenfor) har noen begrensninger. Det anbefales ikke å brukes i boliger med stort areal, da tyngdekraftstrømmen av vann bare er gitt i kretsen, hvis lengde er ca. 30 meter.

Oppvarming i et privat hus

Tvunget bevegelse av kjølevæskenutføres ved hjelp av en sirkulasjonspumpe, som inkluderer en pumpekrets. Bruken av disse systemene er ubegrenset (unntatt levering av uavbrutt strømforsyning til pumpeenheter).

Ordning for rørledninger

I prosessen med å organisere et varmesystemEt viktig poeng er fordelingen av oppvarming i et privat hus. Alle flate apparater med vannforsyning eller varmeforsyning er koblet til det vanlige systemet i henhold til en bestemt ordning.

Mye avhenger av hvordan ledningen er ferdig. Den kan være horisontal eller vertikal. I den sistnevnte versjonen er hovedrøret skjult i kjelleren, og fra det gjennom leilighetene er det mange rørledninger med mindre diameter. Denne ledningen er billigere og mye enklere enn en horisontal krets. Det kan være enkeltrør eller to-rør.

Vertikalt enkeltrørssystem

Med denne versjonen av ledninger, tilførselslinjenasfaltert under taket i øverste etasje eller på loftet. Oppvarmingsmediet mates til varmeinnretningene i en serie vertikale stigerør. Den største fordelen med denne ordningen er den minste strømmen av rørledninger.

Diagram over husvarmefordeling

Det er imidlertid noen ulemper:

 • Manglende justering.
 • Det umulig å slå av en separat oppvarming enhet.
 • Overløp av varmeapparater.

Med enkeltrørledninger beveger kjølevæsken segpå en enkelt integrert kontur gjennom alle varmeinnretningene. I to-pipesystemet er det to stigerør - fra en kjølevann kommer varmeren, og i den andre forlater den.

En slik oppvarming i et privat hus (uten lukkede områder, uregulert) brukes hvis det kreves en naturlig sirkulasjon av kjølevæsken.

Vertikalt to-rørsystem med bunnledninger

I et slikt system, forsynings- og returlinjeneDe er lagt over gulvet i underetasjen eller i selve gulvet, vannet går uavhengig av hver varmeanordning. På de øvre radiatorene anbefales det å installere luftventiler som er nødvendige for å fjerne luft fra systemet.

Privat husvarmesystem

Slike systemer har følgende fordeler:

 • Muligheten for å slå av en separat oppvarming enhet.
 • God tilpasning av systemet.
 • Et gulvvarmesystem kan slås på når bygningen er reist.
 • Det er ingen forsyningsledning og stigerør i toppetasjen.
 • Eliminering av overspenning av varmeapparater.

ulemper:

 • Sammenlignet med enkelrør ledninger i to-rørsystemet, øker rørledningens lengde.
 • Umuligheten av å installere varmemåler for leiligheten (det er imidlertid hus-tellere i slike hus, som er mye mer lønnsomt til primære kostnader).

Horisontalt to-rørsystem med omkretsledninger

Slik distribusjon av oppvarming i et privat hus (ordningener gitt nedenfor) sørger for tilførsels- og returrørledninger som ligger langs perimeteren til hver etasje. På alle varmeovner er kraner installert for å utlufte luft.

Oppvarming i et privat hus på 2 etasjer

Følgende fordeler er typiske for dette systemet:

 • Du kan koble systemet fra gulvet.
 • Fravær av stigerør på alle etasjer (unntatt hoveddelen).
 • Det er tillatt å bruke oppvarming enheter med lavere tilkobling.
 • Legging av rørledninger trunk i bunnplaten eller gulvkonstruksjonen ikke bare reduserer antallet av åpen kommunikasjon, men forbedrer også den generelle utseendet av rommet.
 • Mulighet for å installere leilighetsvarmemålere.

ulemper:

 • På lange grener er det nødvendig å installere ekspansjonsledd.
 • Tilstedeværelsen av luftventiler på hver varmeapparat gjør operasjonen litt komplisert.

Gulv to-rørsystem med en kollektor på hver etasje

Slik distribusjon av oppvarming i et privat husforutsetter et gulvarrangement av forsynings- og returgrenrørene på hovedstigerøret. Tilførsels- og returledninger fra samlere er direkte koblet til hver radiator.

Oppvarming i et privathus foto

Dette systemet anbefales til bruk sammen medbruk av metall-plast rør. Den er preget av alle fordelene ved horisontale to-rørs varmeanlegg. Den eneste ulempen er den store lengden på strømnettet. Imidlertid kompenseres det av det faktum at antall rørforbindelser minker.

Til dags dato blir en slik utforming i individuell konstruksjon stadig mer populær.

Typer av varmesystemer for to-etasjers hus

På designstadiet bør det væreDen mest optimale fordeling av oppvarming i et privat hus (2 etasjer) ble utviklet. Bare i dette tilfellet vil varmesystemet fullføre sine funksjoner.

Oppvarming ordninger brukes for to-etasjersstrukturer, er delt inn i to hovedgrupper - med naturlig og tvungen bevegelse av væsken. Fra tittelen er det klart enn at en er forskjellig fra den andre. Så i andre tilfelle brukes en pumpe til å sirkulere væsken, med hvilken kjølevæsken beveger seg i systemet, i det første er det en uavhengig flyt av vann.

Krets med naturlig sirkulasjon

I et system med naturlig bevegelse av kjølevæskenDet er både positive og negative sider. Den største fordelen ligger i det faktum at et slikt oppsett av varmesystemet til et privat hus er flyktig.

Ulempene er installasjonens kompleksitet (det er nødvendig å observere hellingen), samt behovet for bruk av rørledninger med stor diameter, noe som påvirker utseendet på rommet.

Kabling med tvungen sirkulasjon

Ordningen med tvungen bevegelse av kjølevæsken -Dette er det mest optimale alternativet for to-etasjers hus. Det sørger for en spesiell sirkulasjonspumpe som sirkulerer væsken i systemet.

Oppvarming fordelingen i et privat hus med en veggkoker kan også brukes (se bildet nedenfor).

Varmefordeling i et privat hus med veggkokerfoto

Rør for varmesystemer

For legging av motorveier, metallplast, polypropylen, kobber, stål og også rør av galvanisert eller rustfritt stål kan brukes.

stål

Under installasjonen, stålrørledningersveiset, galvanisert og rustfritt rør er fortrinnsvis forbundet ved hjelp av gjengede forbindelser. Hvis oppvarmingsoppsettet i et privathus med veggkoker sørger for bruk av metallrør, anbefales det å være spesielt oppmerksom på utvalget av faglærte arbeidere.

For i dag brukes metallrør ved bygging av hytter sjelden nok. Dette er direkte relatert til deres høye pris og kompleksitet av installasjonsarbeid.

kobber

Kobberrør er det mest pålitelige alternativetfor installasjon av varmesystemer. De er i stand til å motstå både høytrykk og høye temperaturer. Kobberrør er koblet sammen ved lodding. På grunn av høye kostnader blir de imidlertid kun brukt i unntakstilfeller.

Oppvarming i et privat hus

polypropylen

Det mest optimale alternativet er ledningeroppvarming i et privat hus av polypropylenrør. Det er mange varianter av disse rørene, for eksempel forsterket med glassfiber eller aluminium. Ved hjelp av et spesielt loddejern er elementene loddet. Sammenlignet med de ovennevnte alternativene, har disse rørene og beslagene en ubetydelig kostnad.

metalloplastik

For installasjon av et varmesystem fraMetall-plastrør trenger ikke profesjonelle ferdigheter. Rørtilkoblinger er laget med beslag. Ulempene ved dette materialet er den for høye termiske ekspansjonskoeffisienten, som i tid kan føre til utseende av en lekkasje. Det er ikke sediment på plast- og polypropylenrørledninger.

Før du oppretter et varmesystem, må du velge materialet som det vil bli utført. Som det ble nevnt tidligere, anses kobberrørledninger å være de mest holdbare.

</ p>
 • evaluering: